Kontaktné informácie

Priemyselná zóna 786
031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné
Slovensko

Mobil:
+421 903 127 587
+421 902 214 020
+421 907 654 435

Email:
mikulasvlado@gmail.com
vybetoz@gmail.com

Web:
www.vybetoz.wz.sk
www.vybetoz.sk