Výroba a preprava betónových zmesí

Výroba betónových zmesí

Vlastníme certifikát vnútropodnikovej kontroly STN-EN-206 na betonové zmesi: C-8/10, C-12/15, C-16/20, C-16/20V, C-20/25, C-25/30, C-25/30V, C-30/37 na poteri C-12/15,C-16/20.

Preprava betónových zmesí

Zabezpečujeme prepravu betónových zmesí a čerpanie betónu na základe individuálnych požiadaviek. Po dohode je možné využiť i vlastnú dopravu.


Výrobné certifikáty